Latest in Tech

CHỨNG NHÂN VỚI HY VỌNG – Thiên Đan

1. Xin cho con nên chứng nhân hy vọng. Dẫu cuộc đời vẫn còn nỗi long đong. Xin cho con hằng kiên vững một lòng. Dâng trọn đời cho Đức Ái mặn nồng.
ĐK: Lạy Chúa! Con xin làm muối đất. Ướp mặn đời bằng nhịp sống yêu thương. Lạy Chúa! Con say đời nhân chứng. Đem Tin Mừng vào thế giới hôm nay.
2. Xin cho con luôn dấn thân phục vụ. Luôn can trường trung thành sống yêu thương. Loan Tin Vui tình thương Chúa tuyệt vời Nên tông đồ, nên chứng tá giữa đời.
3. Xin cho con nên muối men giữa đời. Chung một lòng chia sẻ với tha nhân. Luôn hăng say nhịp theo bước chân Ngài. Yêu thương người nên giống Chúa mỗi ngày.