Latest in Tech

HÁT VỀ CHA JEAN CASSAIGNE – Thiên Đan

1. Xin hát về người cha mang tên Jean Cassaigne! Cha đã đi từ Paris sang qua cao nguyên. Sống giữa những người anh em nơi miền hoang vu. Nên mẫu gương phục vụ yêu thương đến quên mình. 
ĐK: Hãy nhìn về quá khứ để biết lòng Chúa nhân từ. Hãy sống trọn tình thương và dâng lên lời cảm mến. Ôi bao nhiêu ơn thiêng Ngài đã tuôn xuống dạt dào. Biết lấy chi báo đền tình Chúa vững bền ngàn năm.
2. Thiên Chúa tràn ơn thiêng trên cao nguyên Di Linh. Sai đến nơi này Cha Jean Cassaigne. Xứng danh tông đồ hy sinh hết lòng khiêm nhu. Chia sớt những cảnh đời đau thương sống cơ cùng.
3. Cha đã về hưởng vinh nơi quê hương thiên thu. Xưa nhớ cha rằng chăm lo bao nhiêu con chiên. Hiến dâng trọn đời yêu thương như Thầy Giê-su. Mong ước cho muôn người tôn vinh Chúa muôn loài.
4. Nương lúa vàng, ruộng ngô xanh thêm xanh bao la. Ghi dấu chân người đi gieo trên quê hương ta. Khắp con dân Việt Nam hôm nay tạ ơn cha. Hăng hái loan Tin Mừng cho Danh Chúa rạng ngời.