Latest in Tech

TÌM Ý CHÚA TRONG ĐỜI – Thiên Đan

1. Con tìm Chúa hay con đi tìm con? Giữa dòng đời mênh mang đầy khoảng trống. Tháng ngày qua đầy lắng lo ưu phiền. Trong lòng còn những thao thức băn khoăn.
ĐK: Con đi tìm ý Chúa trong đời sống của con. Con đón nhận hy sinh khi nhìn lên Thánh giá. Trong tình Chúa bao la, con sống vui an hòa. Nguyện dâng Chúa đời con thành điệp khúc hoan ca.
2. Con thầm nghĩ suy tư trong từng giây. Nhủ lòng mình vâng theo đường lối Chúa. Dẫu đôi khi lại muốn theo ý mình. Nhưng thật lòng vẫn theo ý của Ngài.
3. Ôi lạy Chúa! Cho con ơn bình an. Dẫu đường đời gian nan đầy thử thách. Vững niềm tin để sống theo ý Ngài. Quyết trọn đời tín trung chẳng đổi thay.
 ***** Tìm Ý Chúa Trong Đời
***  Imprimatur: 23.5.2020 - TGP. Sài Gòn
*****➡ Thánh Ca Thiên Đan