Latest in Tech

PHÚT GIÂY LẶNG TRẦM – Thiên Đan

1. Phút giây lặng trầm, con nghe lời Chúa nói. Lạy Chúa Giê-su! Đời con thật hạnh phúc. Con nghe xôn xao dâng trào tình ngọt ngào. Chúa ban cho đời thần lương là Máu Thịt Ngài.
ĐK: Ôi! Tình yêu nhiệm mầu, uy linh. Con phục bái tôn thờ kính tin.
2. Thánh Thể nhiệm mầu, cao sâu nào ai thấu. Vì Chúa chính là đại dương lòng thương xót. Bao la ơn thiêng nhân loại sao đáp đền. Phút linh thiêng này hồn con chìm đắm trong Ngài.