Latest in Tech

BƯỚC THEO GIÊSU – Thiên Đan

1. Bước theo Giê-su dâng hiến cho Ngài trọn đời. Bước theo Giê-su can trường đi vào thế giới. Đắp xây yêu thương mang tin yêu cho đời. Cuộc đời đổi thay, vì có Chúa trong đời.
ĐK: Có Chúa sống trong con nên con không sợ hãi gì. Dù có đôi khi con nản lòng nhụt chí. Rồi bao suy nghĩ bao lắng lo ưu phiền. Dâng hết cho Ngài đời con thấy bình yên.
2. Trái tim yêu thương như những nốt nhạc tình yêu. Hát lên vui say vang hòa một bài ca mới. Sống cho Giê-su bao dung trong tim người. Trở thành chứng nhân truyền tin vui cho đời.
3. Bước theo Giê-su ta thấy tâm hồn đổi thay. Dấn thân hôm nay ta dựng xây đời bác ái. Sống cho tha nhân luôn yêu thương muôn người. Nguyện cầu khắp nơi nhận biết Chúa nhân từ.
***  Imprimatur: 23.5.2020 - TGP. Sài Gòn
*****➡ Thánh Ca Thiên Đan