Menu


KÍNH CHÀO THÁNH CẢ - Minh Tâm

ĐK: Kính chào Thánh Cả Giu-se. Như bông huệ đẹp hương thơm í a tuyệt vời. Ngàn đời đức hạnh rạng soi. Hương nồng khiết tịnh toả ngời (là) ngời trần gian. Kính chào Thánh Cả cao sang. Muôn dân cảm mến chân thành biết ơn. 
1. Con xin theo bước chân Ngài. Tôn thờ Thiên Chúa tháng ngày trần gian. Ước mong Nước Trời cả sáng. Muôn phương hợp tiếng ca vang Chúa Trời. 
2. Cuộc đời dẫu vắn hay dài. Một niềm giữ vững ơn Trời đã ban. Ngước trông Thánh Cả từ nhân. Cho con được sống theo gương của Ngài. 
3. Con xin Thánh Cả nhân lành. Khẩn cầu Thiên Chúa xuống tràn hồng ân. Giúp con mãi được bình an. Tôn vinh tình Chúa muôn năm vững bền.
***  Imprimatur: 15.12.2015 - TGP. Sài Gòn (TCVN2)