Menu


NGƯỜI NA-GIA-RÉT – Hoàng Chương

1. Người Na-gia-rét, phu quân Mẹ Ma-ri-a, như cây dừa tốt lá vươn ra tận sông xa. Sống luôn trong thinh lặng, người nghe Chúa gọi mời, Lời Chúa đến cho ai người khiêm nhu. 
2. Dù bao nguy khó bóng đêm muôn dặm đường trường, vững tin rằng Chúa vẫn luôn trung thành yêu thương. Bước đi hay quay về chẳng theo ý của mình, Người thương lữ khách trên đường dương gian. 
3. Người dang đôi tay nâng đỡ trên đường dương gian, sống trong tỉnh thức sớm hôm tôn thờ tin yêu. Hãy đưa Giáo Hội là Mẹ của chúng con đây, về với Chúa Ki-tô nguồn sức sống. 
4. Cùng tôn vinh Chúa Cha Đấng tác tạo nên ta. Tán dương mừng kính Chúa Con cứu độ muôn dân. Sáng danh Thánh Thần Tình Yêu Thiên Chúa nhiệm mầu. Ngợi khen Chúa đến muôn đời thiên thu.
***  Imprimatur: 01.3.2021 - GP. Kontum (Ca nguyện kính Thánh Giuse, 2021)