Menu

THÁNH VỊNH 89 (Ngày 1.5) – Huy Hoàng

ĐK: Lạy Chúa, xin củng cố việc tay chúng con làm. 
1. Khi  cả núi đồi tay Chúa chưa tạo dựng nên. Ngài chưa tác sinh nên vũ trụ bao la. Và địa cầu chưa có, Chúa hằng hữu toàn năng. Từ muôn thuở muôn đời, Ngài là Thiên Chúa uy quyền. 
2. Khi Ngài phán truyền, Chúa khiến con người về đất. "Về bụi cát đi, hỡi con người dương gian". Thực ngàn năm với Chúa có là đáng gì đâu. Tựa trống canh đêm tàn, tựa một ngày thoáng qua rồi. 
3. Xin dạy chúng con biết đếm tháng ngày mình sống. Hầu tâm trí con luôn luôn được khôn ngoan. Xin chạnh lòng thương xót những tôi tớ Ngài đây. Xin Chúa thương trở lại Ngài còn đợi đến bao giờ. 
4. Ngay từ sớm mai, cho chúng con được đầy no. Tình Chúa yêu để mỗi ngày hoan ca. Ước gì đoàn tôi tớ thấy được những kỳ công. Và cháu con được tường Ngài hiển vinh mãi muôn đời.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaNgày lại ngày, xin chúc tụng Chúa. Thiên Chúa cứu độ ta Người nâng đỡ ta luôn. Alleluia.