Menu


VỀ BẾN THIÊN ĐÀNG – Minh Đệ

ĐK: Nguyện xin Thánh Cả Giu-se quyền cao sang. Rày đang no đầy muôn phúc trên ngai vàng. Cứu giúp chúng con thế trần lầm than. Ngày đêm mong về nơi yên vui phúc nhàn. 
1. Mịt mù đêm tối mây che khuất quê bằng yên. Lòng con xao xuyến sóng gió hầu tan con thuyền. Trần gian giữa cơn hiểm nguy sóng gió con thuyền hòng trôi. Xin Cha thương dắt con về bến yên vui sáng ngời. 
2. Dạt dào trên sóng con luôn vững tâm cậy trông. Đời con đang sống, xin cho hồn con trắng trong. Lạy Cha! Khắp trong trần gian đâu thấy những ngày bình an. Xin Cha thương dắt con về bến yên vui Thiên Đàng.
***  Imprimatur: 19.7.2007 - GP. Phú Cường (TCVN1)