Menu


THÁNH GIUSE 3 – Kim Long

ĐK: Trần thế mau chung lời mừng Thánh Giu-se. Ôi Cha Nuôi Con Chúa Trời. Gương trung kiên công chính Người hằng chiếu soi muôn đời. Tựa những cây tùng bá bên bờ suối um cành lá. Vươn cao lên như khóm dừa xanh tươi luôn qua bốn mùa Thiên Chúa chọn từ xưa. 
1. Những hướng lòng về quê Thiên đình, Lạy Thánh Giu-se, Người hằng giữ tấm lòng sạch tinh không vương vấn tội tình. 
2. Giúp Chúa Hài Đồng nơi gian trần, Lạy Thánh Giu-se Người gìn giữ Đức Mẹ Đồng Trinh. Ôi Gia Thất êm đềm. 
3. Giữa cõi đời ngợp bao u sầu, Lạy Thánh Giu-se Nguyện Ngài ghé mắt dủ tình thương nghe con cái kêu cầu.
***  Imprimatur: 29.4.2001 - GP. Phú Cường (Tt. Ca Lên Đi)