Latest in Tech

CẢM MẾN HỒNG ÂN - Lm. Kim Long

(Con biết lấy gì) Con biết lấy gì cảm mến, con biết lấy gì cảm mến hồng ân. (Một triệu hồng ân) Một triệu hồng ân chan chứa Chúa nhuần thấm cả đời con.
1. (Từ trong lòng thân mẫu) Chúa nắn con nên hình nên dạng (Âu yếm dẫn con vào đời) Và mời gọi nhập dân thánh Chúa. (Chọn con làm nhân chứng) Thánh hiến con trong Thần Linh Ngài. (Thành muối mặn nồng ướp đời) Và thành ánh sáng dọi khắp nơi. (Nên con biết lấy gì) Nên con biết lấy gì cảm mến, con biết lấy gì cảm mến hồng ân. (Một triệu hồng ân) Một triệu hồng ân chan chứa Chúa nhuần thấm cả đời con.
2. (Lần qua từng giây phút) Lúc sướng vui khi nặng u sầu. (Theo mỗi tiếng con khẩn cầu) Ngài hằng đổ tràn muôn ân phúc. (Hồn con Ngài canh giữ) Giống chính con ngươi ở mắt Ngài. (Dìu dắt bảo toàn sớm chiều) Tình Ngài thắp sáng niềm mến yêu. (Nên con biết lấy gì) Nên con biết lấy gì cảm mến, con biết lấy gì cảm mến hồng ân. (Trọn một vầng tim) Trọn một vầng tim son sắt, nguyện yêu Chúa trọn đời (mà cảm mến hồng ân)