Menu

LỄ HIẾN DÂNG - Hoàng Kim Tốt (Hâ: Hương Vĩnh)

ĐK. Dâng lên Cha, nguyện dâng lên Cha, nguyện dâng lên Cha (a a a). Dâng lên Cha (á a à) sự sống, dâng lên Cha (á a à) hy vọng. Dâng lên Cha (à a à) tuổi xuân, dâng lên Cha tình yêu trong sáng. Dâng lên Cha cuộc đời con (trót cuộc đời con, cuộc đời con).
1. Dâng tuổi xuân với ngàn mộng ước. Dâng sắc hương dâng đời duyên tình. Con bước theo Con Đường Đóng Đinh. Xin giúp con giữ trọn lòng thanh. Dâng tuổi xuân với ngàn mộng ước (Con xin dâng đời con) Dâng sắc hương dâng đời duyên tình (Con xin dâng đời con) Con bước theo bước theo Con Đường Đóng Đinh. Xin giúp con giúp con giữ trọn lòng thanh (trọn lòng thanh).
2. Dâng trái tim với tình son sắt. Như ánh trăng chiếu dọi đêm rằm. 
Như đóa sen dẫu lầy phủ chen. Thơm vẫn thơm giữa ngàn bùn đen.
3. Dâng hiến Cha tấm lòng phó thác. Con quyết tâm sống đời khó nghèo. Tay trắng tay đi vào thế gian. Con có chi cậy dựa trần gian. Dâng hiến Cha tấm lòng phó thác (Con xin dâng đời con) Con quyết tâm sống đời khó nghèo (Con xin dâng đời con) Tay trắng tay, trắng tay đi vào thế gian. Con có chi, có chi cậy dựa trần gian (dựa trần gian).
4. Dâng ý con theo nhịp Ý Chúa. Như nước trôi xuôi tìm biển rộng. 
Cho dẫu lênh đênh đời tối tăm. Con nép thân bên Ngài bình an.
5. Dâng xác thân vốn là của Chúa. Nay kết giao nên một với Ngài. 
Gai vẫn gai hoa hồng vẫn tươi. Theo Chúa con theo trọn đời vui.