Latest in Tech

BAO LA TÌNH NGÀI - Thanh Lâm

1. Trong thinh không diệu vời Ngài cất tiếng gọi con. Trong hư vô mịt mờ, Ngài đã đặt tên con. Ngài tỏa dịu hương thơm ngát lòng con rộn vui ca hát nguyện được nhập tháp vào tình yêu Chúa đây con tim ươm đầy khát vọng.
ĐK. Phút thánh hiến ứa mi lệ trào Cha thương ban thánh ân dạt dào. Phận hèn từ hư không Ngài đã gọi con lên. Thì nay con đến xin luôn thi hành thiên ý. Tình yêu thương dẫn lối đường đời dù xa xôi. Cuộc tình dâng hiến sẽ chẳng khi nhạt phai.
2. Cho con sinh vào đời tình Chúa diệu vời thay. Nâng niu con trong đời từng tháng ngày triền miên. Rồi một ngày nào con muốn tìm về tình yêu dâng hiến nguyện cầu hy sinh chìm trong cô vắng con ca khen Danh Ngài suốt đời.
3. Ôi bao la tình Ngài rợp bóng trên đời con. Cho con nên khí cụ bình an và ân phúc. Điệp trùng ngàn khơi sóng biếc chập chùng đồi non sương tuyết. Nhịp chân nơi nơi đường về muôn lối con reo vang Tin Mừng cứu độ.