Latest in Tech

TÌNH CA KẾT ƯỚC - Lm. Ân Đức

1. Lạy Đức Vua của lòng con, Đấng đời con gắn bó. Xin dẫn đưa con vào, tiến vào hôn lễ tình yêu. Xin dắt con đi theo Ngài, trên mọi đường đi nước bước. Tựa nàng dâu trong cuộc tình duyên đất trời.
ĐK. Ôi mơ ước Tình Yêu! Từ nay con sống cho riêng Ngài. Vì yêu con trước sau vuông tròn tha thiết mặn nồng một Tình Yêu, một Tình Yêu chan chứa tình yêu. Từ trên cao thiết tha kêu mời. Gọi con theo bước chân của Ngài thơm ngát hương trời tình tuyệt vời, tình tuyệt vời.
2. Lạy Đức Vua của lòng con, Đấng cùng con kết ước. Xin biến con trở thành, trở thành hy lễ tình yêu. Như cánh hoa kia bên đường, thân phận mỏng manh yếu đuối. Được Ngài yêu để thuộc về Chúa suốt đời.
3. Lạy Đức Vua của lòng con, cứ gọi con bước tới. Cho dẫu bao phũ phàng trên đường mưa gió trần gian. Xin giúp con luôn trung thành mối tình của con với Chúa. Đừng để con quên lời giao ước với Ngài.