Latest in Tech

KHÚC CA NGÀY TẬN HIẾN - Giang Ân

ĐK. Hân hoan trong ngày tận hiến, ngày tận hiến hát khúc tạ ơn. Tiến vào thánh điện, thánh điện rực rỡ vinh quang. Ca vang ân tình của Chúa, tình yêu Chúa ấp ủ đời con. Chúa là tất cả, tất cả gia nghiệp đời con.
1. Chúa gọi con đi và này con xin đến dâng Chúa con người của con năm tháng đoan thề sắc son nguyện trọn đời trọn đời hiến dâng.
2. Tiếng gọi trong tim và này con xin đến, con đến thi hành ý Cha dâng hiến tâm tình thiết tha nguyện một đời một đời chứng nhân.
3. Bước đường con đi và này con có Chúa, có Chúa song hành với con, con sẽ không sợ khó nguy vì một niềm một niềm tín trung.