Latest in Tech

HIẾN LỄ TÌNH YÊU - Thế Thông & Miên Ly

1. Đền vàng vang điệu nhạc cung tiến con đến tiến dâng tình yêu. Tiến dâng ước mơ và xác hồn nguyện như lễ dâng toàn thiêu. Xin nhận tình con nhỏ bé xin hiệp cùng với rượu bánh. Như chiều tiệc ly ngày xưa nên của lễ mừng khen Chúa Trời .
ĐK: Của lễ góp về dâng Chúa, là bao sướng vui đau buồn. Dâng ước vọng mai sau. Dâng tháng ngày đã qua. Nguyện dâng lên cả cuộc đời, còn đang rong ruổi gian trần. Nguyện Chúa thương nhận lễ con dâng. Nguyện Chúa ban nhiều Thánh Ân.
2. Chỉ là thân phận người mong manh. Sao dám tiến dâng tình yêu. Chính cha đã kêu gọi con về để con bước đi cùng cha. Con được nhận như của lễ dâng về từ nơi trần thế. Cứu đời lầm than tội mê đem tình Chúa vào tim mỗi người.
3. Hiệp cùng muôn lòng nguyện đoan hứa dâng Chúa hiến lễ đời con. Kính xin Chúa thương và chấp nhận để nên chứng nhân tình yêu. Gieo vào đời con lửa mến theo theo Ngài tình con tự hiến. Tháp vào tình yêu Thập giá nên của lễ tạ ơn Chúa Trời.
4. Được gọi nên bạn hiền tâm phúc con đến hiến dâng từ đây. Ước giao dấn thân trọn xác hồn nguyện nên lễ dâng tình yêu. Xin nhận lời kinh cảm mến dâng về từ muôn người người thế. Như làn trầm hương tỏạ bay ca ngợi mãi hồng ân Chúa Trời.