Latest in Tech

HY LỄ CUỘC ĐỜI - Lm. Mạnh Hùng

1. Trên đôi tay nhỏ con muốn dâng trót cuộc đời con. Là bao công khó từng ngày qua vất vả ngược xuôiĐời lắm đắng cay mong tình yêu Chúa thương đổ đầy. Thì đây Chúa ơi xin nhận cho lễ vật tình yêu.
ĐK. Nguyện xin dâng lên, nguyện xin dâng lên trước tòa Chúa. Uy linh cao sang đây đời con, ôi quá mọn hèn. Chúa thương đón nhận lễ vật chỉ là yếu đuối. Theo hương trầm bay lên cao tới cõi Thiên đường mong Ngài thương, mong Ngài thương đoái. Chúa ơi có nghe tiếng nài van thiết tha nguyện xin Ngài nhận cho này đây lễ vật.
2. Trên đôi tay nhỏ con muốn dâng mối tình đầu tiên. Là con yêu Chúa tình đẹp như những hạt sương mai. Ôi quá mong manh cho đời con gánh tan chợ chiều. Thì đây Chúa ơi lễ vật dâng mối tình đầu tiên.