Latest in Tech

HY LỄ CỦA TÌNH YÊU - Lm. Ân Đức

ĐK. (Ôi lạy Chúa) Ôi tình yêu Đấng Tuyệt Mỹ khôn lường. Con đã mê say (Tình yêu của Ngài) Con đã dâng trao (Dâng trót cuộc đời để con trở thành hy lễ) Trở thành hy lễ của Đức Ki-tô chịu đóng đinh.
1. Chúa đóng ấn tín trên con một tình yêu. Chúa đã quyến rũ tim con mời gọi theo. Đường tình yêu Thập Giá cao vời quá. Hồn vẫn mê say quên hết chua cay trần thế này.
2. Đấng Thánh chí ái yêu con và chọn con. Sai con ra đi tung gieo hạt niềm vui. Điều làm con vui sướng hoan lạc ngây ngất: là Chúa yêu con, là Chúa bên con vạn nẻo đường.
3. Chúa chính Ánh Sáng cho con dẫu là đêm. Thánh ý Chúa muốn con đem là bạn thân. Ngài dìu con đi tới trên đỉnh núi làm lễ hy sinh, tuyệt đối trung trinh một mối tình.