Latest in Tech

CÓ MỘT ĐIỀU - Ân Đức

ĐK: (Có một điều con hằng ước mơ) Hằng ước mơ, hằng ước mơ là được ở trong nhà Chúa suốt đời con suốt đời con. (Để con được chung mối duyên tình) Để con được chung mối duyên tình với Đấng con hằng mến yêu, với Đấng con đã tôn thờ. Đấng đã dựng con từ giữa hư không (Đấng đã gọi con giữa cuộc trần gian) Đấng đã cùng con hôm nay hát câu sắt cầm.
1. Từ đây, đời con luôn thuộc về Chúa và Chúa đã thuộc về con. Tình Chúa thương con vời vợi mà tình con Chúa cũng biết rồi. Dẫu là mong manh như hoa dại trên núi, không hương không sắc âm thầm lòng nguyện ước suốt đời hiến dâng.
2. Lạy Chúa, hồn con vẫn hằng khao khát được Chúa tất cả của con. Đời con dẫu có hao mòn con chỉ mong hai chữ vuông tròn, một đời nên như câu ca và khúc hát. Cao rao Danh Chúa nhân từ hằng dủ thương thân phận bé thơ.
3. Lạy Chúa, đẹp thay nơi này nhà Chúa còn hơn cung điện trần gian. Tình yêu Ba Ngôi huyền diệu đã ủ ấp con cả sớm chiều, để còn mong chi mơ nơi nào hơn nữa. Câu kinh câu hát mỗi ngày tựa trầm hương cho hồn ngất ngây.
4. Niềm vui trao dâng đất trời gặp gỡ bao nhiêu ân huệ tình yêu. Chỉ mong con luôn bền đỗ trong Nhà Chúa trong cả vui buồn một đời xin vâng, xin đơn nghèo thanh khiết. Con đi theo Chúa mỗi ngày nguyện được nên như Ngài Chúa ơi!  5. Thập giá tim con in hình thập giá Can-vê núi đồi nở hoa. Đường con chông gai từng chặng thì được xin đi mãi đến cùng. Dẫu là gian nan khi vui buồn mưa nắng. Cho con kiên vững theo Ngài mặc trần gian đi về có ai.
***  Imprimatur: 15.3.2004 - GP. Xuân Lộc (DÂTY2)