Latest in Tech

NĂM MƯƠI NĂM TẠ ƠN - Tuấn Kim

1. Xin tạ ơn Chúa vì Chúa là Cha chúng ta. Xin ngợi khen Cha ngày tháng qua tình Cha hải hà. Năm mươi năm dù bao gian khó Ngài bên con, con đâu còn lắng lo, năm mươi năm tình thương một nhà, muôn trái tim hợp tiếng hoan ca.
ĐK. Năm mươi năm nay đã đến rồi, tình thương Chúa luôn mãi thắm tươi. Năm mươi năm đâu có xa xôi, đoàn con tôn thờ Chúa muôn đời. Năm mươi năm vang khúc tri ân ngợi khen Chúa yêu thương thế trần. Năm mươi năm ghi dấu ăn năn nguyện xin Chúa thứ tha lỗi lầm.
2. Xuân Hạ Thu Đông nhờ ơn Trời con lớn khôn. Muôn đời ghi ơn tình hiến dâng của muôn tâm hồn. Năm mươi năm trọn niềm tin Chúa nhờ công lao bao Cha hiền dẫn đưa. Năm mươi năm đoàn con êm đềm vui sống bên tình Chúa vô biên.
3. Tôn thờ Ngôi Cha là Chúa dựng nên chúng ta. Tôn thờ Ngôi Hai đã hiến thân để cứu chuộc đời. Xin tôn vinh Thần Linh Thiên Chúa, Ngài thánh hóa các tâm hồn thế nhân. Hôm nay đây cho đến muôn đời xin tán dương tình Chúa Ba Ngôi.
4. Năm chục năm qua nhờ ơn Mẹ Maria, giữ gìn đoàn con luôn thắm tươi tình yêu Chúa Trời. Maria lạy mẹ Tà Pao Mẹ ơi xin thương vỗ về chúng con. Khi an vui hay lúc u sầu luôn kính tôn thờ Chúa Ba Ngôi.