Latest in Tech

TỪ NGÀN XƯA - Kim Long

ĐK: Từ ngàn xưa Cha đã yêu con Cha gọi con giữa muôn người. Giờ đây con hân hoan bước lên bàn thánh. Dâng tiến Cha xác hồn trắng tinh như ánh quang rạng ngời. Đưa bước tung gieo Lời Chân Lý hầu cứu rỗi muôn dân muôn đời.
1. Từ bụi tro Chúa nâng con lên hàng vinh phúc và gọi con là bạn nghĩa thân tình. Ban muôn ơn thiêng dẫn đưa con trên dương gian muôn ngàn nguy khó, này hồn con nào biết lấy chi báo đền.
2. Rầy về sau khắp nơi khen con thật vinh phúc, vì tình Chúa đã thương đến phận hèn. Tâm tư con sung sướng vô biên, xin dâng lên Cha trọn cuộc sống vì nào con còn biết lấy chi báo đền.
3. Một lời con thứ tha bao nhiêu tội nhân thế, này rượu bánh thành thịt máu Chúa Trời. Tay con ban ân phúc nơi nơi đưa muôn dân trên đường công chính và hồn con là ánh sáng soi cõi đời.
4. Trọn đời con nhất tâm luôn trung thành yêu Chúa, một mình Chúa là vinh phúc trên đời. Cho bao nhiêu năm tháng phôi pha cho bao nhiêu u sầu vương lối, nguyện đời con hằng vui sống bên Chúa Trời.
****  Imprimatur: 29.4.2001 - GP. Phú Cường (TTCLĐ)