Latest in Tech

XIN DẪN CON - Sơn Ca Linh

1. Hôm nào Ngài gọi con lên đường theo bước Ngài con dâng hiến cuộc đời. 
Cầm tay con dìu đi đường xa xa vạn lý hướng dẫn con từng ngày.
ĐK. Cúi đầu xin cám ơn tri ân hết tâm hồn. Xin Ngài thương dẫn con qua hết đường yêu thương.
2. Con đường dài đi qua đếm bằng những tháng ngày đau thương với mệt nhoài. 
Giờ đây con đã rõ đường Can-vê là đó hướng dẫn con từng ngày.
3. Cho dù chân đã mỏi mắt mờ tóc nhuốm màu con xin vững một niềm. 
Ngài thương dắt dìu con tình yêu luôn ngời sáng hướng dẫn con từng ngày.