Latest in Tech

HÔM NAY TOÀN DÂN (J.F. Wade) – Hoài Chiên

1. Hôm nay toàn dân Chúa Trời vui mừng chiến thắng khải hoàn hân hoan trông về Bê-lem với muôn lòng thành. Chúa ta đã giáng sinh Vua vũ trụ Vua thiên đình. Nhân gian hỡi mau đến tôn thờ. Nhân gian hỡi mau đến tôn thờ. Nay Đấng muôn dân trông chờ đã sinh làm người.
2. Ngôi Hai kìa đã xuống trần khiêm nhường sinh chốn hang lừa con xin dâng niềm ủi an thiết tha dịu dàng. Quá thương yêu chúng sinh vì ta Người đã quên mình. Nhân gian hỡi mau đến tôn thờ. Nhân gian hỡi mau đến tôn thờ. Nay Đấng muôn dân trông chờ đã sinh làm người.
***** Hôm nay toàn dân (Adeste Fideles)