Latest in Tech

CAO CUNG LÊN - Nguyễn Khắc Xuyên & Lm. Hoài Đức

ĐK. Cao cung lên khúc nhạc Thiên Thần Chúa. Hòa trong làn gió nhè nhẹ vấn vương. Ôi linh thiêng lắng nghe thoang thoảng cung đàn. Một đêm khuya vang vẳng trong tuyết sương. Đàn ơi! Cứ rung những điệu réo rắt. Hát khen Con Một Chúa Trời rày sinh xuống cõi đời. Hỡi người dương thế lặng nghe cung đàn. Mau tìm cho tới thờ kính Vua giáng trần.
1. Thôi hỡi trần gian im tiếng đi mà cung kính! Chúa Con sinh ra trên nắm cỏ máng lừa. Tuy Chúa là Vua muôn nước suy phục tôn kính. Chúa bởi cõi trời sinh xuống trần đêm xưa.
2. Thôi hỡi trần gian bao tuyết sương cùng gió rét. Cớ sao nỡ làm cho Chúa lạnh quá chừng? Ôi Đấng Toàn Năng xưa quá yêu người tha thiết. Xuống chịu khổ hèn trong tuyết ngàn dặm sương.
3. Thôi hỡi hồn tôi ghi nhớ trong lòng sâu thẳm: Chúa sinh đêm nay nên bé nhỏ khó hèn. Tôi quyết từ nay yêu Chúa trong tình đằm thắm. Muốn để đền bù những thói đời bạc đen.