Latest in Tech

DÂNG CHÚA HÀI NHI - Tuấn Kim

1. Tấm bánh ly rượu đầy nguyện dâng Chúa hôm nay. Dâng mến yêu tôn thờ sưởi ấm Hài Nhi bé thơ. Con muốn là rơm khô lót thân Chúa nằm êm mơ. Nhân thế thôi thờ ơ Ngôi Hai giáng trần bơ vơ.
ĐK. Vinh danh Thiên Chúa trên trời an bình người thế muôn nơi. Vàng, mộc dược, nhũ hương con không có, nguyện dâng lên Chúa lòng con đơn sơ.
2. Con muốn như mục đồng về bên Chúa đêm đông. Chia sớt thân con người Ngài đến tình con thắm tươi. Ôi Chúa Hài Nhi ơi! Kính dâng nỗi lòng đơn côi. Thương những ai sầu rơi nương thân giá lạnh chơi vơi.
3. Năm tháng xoay vần rồi tạ ơn Chúa ai ơi. Chúa đến cho con người hạnh phúc về quê sáng tươi. Ánh Sáng Hài Nhi ơi! Xóa tan bóng mờ đêm tối. Nhân thế chung niềm vui tôn vinh Chúa Trời nơi nơi.