Latest in Tech

TRONG HANG ĐÁ NHỎ - Việt Khôi

1. Trong hang đá nhỏ đã sáng tỏ yêu thương. Đêm mùa đông Chúa sinh làm người. Sương tuyết rơi giá lạnh đất trời. Trong hang đá nhỏ con muốn ngỏ tâm tư. Xin nguyện như tiếng ca điệu đàn tặng Tình Yêu đến đã nhập thế với nhiều gian nan.
ĐK. Nào con biết lấy gì tiến dâng, nào con biết lấy gì đáp ơn. Tay không mộc dược, tay không có vàng và cũng chẳng chẳng có trầm hương. Đời con sống với muôn vàn ước mơ, đời con sống với tâm tình bé thơ. Giê-su bé nhỏ yêu thương muôn thuở này tim con bừng cháy đỏ tình yêu.
2. Trong hang đá dâng Chúa lòng đơn sơ. Như trẻ thơ phó dâng về Ngài. Trong sướng vui có niềm u hoài. Trong hang đá nhỏ dâng Chúa trọn tim con. Xin nguyện luôn sống cho một điều, một điều sau trước là tình yêu hiến tặng tình yêu.
3. Trong hang đá nhỏ nơi máng cỏ khiêm nhu. Đây trẻ thơ chính Con Một Người. Xuống thế gian gánh tội lỗi đời. Trong hang đá nhỏ Chúa đến mở tương lai. Cho ngày mai sáng tươi nụ cười nguyện lòng bước tới tìm hạnh phúc trong tình Ngài thôi.