Latest in Tech

TÂM SỰ MỘT ĐÊM ĐÔNG - Lm. Văn Chi

ĐK. Con chẳng có gì dâng về cho Chúa Chúa Hài Đồng ơi! Con chẳng có gì dâng về cho Chúa vàng hương quý giá trên đời. Mộc dược dầu thơm hương ngát. Con có gì dâng Chúa đêm nay. Ôi đêm diệu huyền con quỳ bên Chúa bên hang đá thô sơ nghèo hèn. Con vẫn lặng quỳ có gì dâng Chúa thì nay dâng hiến xác hồn. Và đây tâm tư mơ ước. Đây trái tim con làm hang đá Bê-lem dâng Ngài.
1. Nghe từng hồi chuông ngân reo vang loan báo Tin Mừng Chúa Ngôi Hai đã giáng sinh. Gió về ngập không gian sao đêm lung linh mơ huyền và Ngôi Hai giáng thế.
2. Đêm nhiệm mầu linh thiêng Ngôi Hai đã xuống gian trần cứu nhân gian khỏi bất công. Chúa Trời ngàn vinh quang nhưng nay sinh ra làm người và mang thân yếu đuối.
3. Con lặng quỳ lắng im say sưa chiêm ngắm Vua Trời rét run run giữa đêm đông. Tâm hồn đầy giá băng nhưng luôn tin Đấng cứu đời là Ngôi Hai cứu thế.