Latest in Tech

NOEL ĐÃ VỀ ĐÂY - Vũ Đình Ân

ĐK. (Noel đã về đây) Mừng Noel đã về đây hỡi muôn tâm hồn hãy lắng nghe tiếng nhạc du dương. (Muôn tâm hồn vui sướng) Ngàn muôn tâm hồn vui sướng đón Chúa Ngôi Hai với lòng thành tràn đầy tin yêu muôn đời.
1. Ta say theo tiếng chuông vang vang. Kính kính koong kính kính koong kính kính koong. Ta dâng muôn lời ca bay cao. Hal-le-lu-ia! Hal-le-lu-ia! Hal-le-lu-ia! Hal-le-lu-ia!
2. Trên dương gian hát vang muôn nơi. La la la la la la la la la la la la. Trên thiên cung hỉ hoan nô nức. Hal-le-lu-ia! Hal-le-lu-ia! Hal-le-lu-ia! Hal-le-lu-ia!
3. Đêm nay con khấn xin Ngôi Hai. Đã giáng sinh cứu thế nhân, đã giáng sinh cứu thế nhân. Ôi cao siêu tình yêu Thiên Chúa. Chúa đã giáng sinh xuống cứu thế nhân. Chúa đã giáng sinh tại nơi Bê-lem.