Latest in Tech

MÀN ĐÊM LUNG LINH - Lời việt: Lm. Kim Long

1. Màn đêm lung linh tinh tú lấp lánh đây giờ Con Chúa Trời giáng sinh. Vui lên trời đất vui lên muôn dân. Trong đêm hồng phúc Chúa đến thi ân. Màn đêm lung linh tinh tú lấp lánh đây giờ Con Chúa Trời giáng sinh.
2. Cùng vui hân hoan trong khúc hát mới ca hòa cho đất trời kết thân. Vinh danh một Chúa trên nơi cao xanh. Muôn dân trần thế hưởng phúc khang an. Cùng vui hân hoan trong khúc hát mới ca hòa cho đất trời kết thân.
3. Quì dâng hương kinh dâng tiếng hát kính ca mừng Vua Thái Bình giáng sinh. Qua bao ngày tháng nơi nơi trông mong. Đêm nay bừng sáng chiếu khắp muôn phương. Quì dâng hương kinh dâng tiếng hát kính ca mừng Vua Thái Bình giáng sinh.