Menu


NIỀM VUI DÂNG CAO – Mi Trầm

ĐK: Niềm vui dâng cao dâng cao triều sóng dạt dào, đất trời say thần duyên, say thần duyên đàn hoà muôn tiếng. Chúa Cứu Thế đã tới Vua Vinh Quang giáng trần hoà bình ơi chiếu dọi nơi nơi (hoà bình nơi nơi) Chúa Ánh Sáng rất thánh Ngài là Đấng Cứu Tinh, Ngài là Vua Thái Bình. 
1. Ánh sáng đã bừng chiếu, Ánh sáng bừng chiếu sưởi ấm bao cõi lòng sau ngày chờ mong. Vinh quang nay đã tới, nay đã tới chiếu ngời khắp nơi nơi. 
2. Chúa đến để dẫn lối, Chúa đến dẫn lối dìu bước đi trên đường chan hoà tình thương. Ngôi Hai đã giáng thế, đã giáng thế cứu người sống đê mê. 
3. Chúa đến cứu người thế, đến cứu người thế khỏi vấn vương tội đời tâm hồn thảnh thơi. Muôn dân nay kết ước, nay kết ước mối tình đất với trời.
***** Niềm Vui Dâng Cao (Hoà âm: Gm. Nguyễn Văn Hoà) 
****  Imprimatur: 28.9.2019 - Gp. Nha Trang (VGS.I)