Menu


THÁNH VỊNH 95 (HÔM NAY) – Cát Minh

Đáp: Hôm nay Đấng Cứu độ chúng ta đã ra đời, Người là Đức Ki-tô, Người là Đức Chúa. 
1. Hãy hát lên mừng Chúa một bài ca mới, hát lên mừng Chúa hỡi toàn thể địa cầu. Hát lên mừng Chúa đến muôn ngàn thuở, hát lên mừng Chúa chúc tụng Thánh Danh. 
2. Hãy báo tin truyền rao tận cùng thế giới, báo cho ngàn dân biết ơn Chúa cứu độ. Báo tin mừng Chúa khắp muôn ngàn nơi, đến muôn ngàn thuở biết Người hiển vinh. 
3. Hãy vui lên trời xanh và này mặt đất, hãy reo biển sóng vui cùng muôn sinh vật. Hỡi ruộng đồng ơi, hỡi muôn ngàn trái, tiếng ca điệu múa hát mừng hỉ hoan. 
4. Hãy reo vui rừng xanh ngàn muôn cây trái, hãy reo mừng Chúa trước nhan thánh rạng ngời. Chúa sẽ ngự tới xét xử trần gian, xét xử ngàn dân chính trực công bình.
***  Imprimatur: GP. Xuân Lộc (Thánh Ca Dân Chúa, OCP)