Latest in Tech

HỘI NHẠC THIÊN QUỐC (Nhạc: Thánh An Phong) – Lm. Hoàng Diệp

1. Hội nhạc thiên quốc đắm say nghiêm quỳ. Dứt cung đờn hát lặng nghe cõi thế trần. Giọng Mẹ êm ái du dương trong ngần. Ru bên nôi thánh Hài Nhi.
ĐK. Thiên cung thần phẩm vui mừng đắm say, dứt cung nhạc thấy im lặng chín từng. Khi nghe kề bên nôi hèn Chúa đây, tiếng Đức Mẹ cất lên nhẹ hát mừng. Vừa nghe kề sát nôi hèn, tiếng Mẹ nhẹ hát êm đềm. Vừa nghe kề sát nôi hèn, êm ái giọng Mẹ ru hát.
2. Quỳ kề bên Chúa Thơ Nhi cơ hàn. Thánh Nhan rực rỡ tựa vì sao sáng ngời. Mẹ nhẹ lên tiếng thanh bai vô hồi. Bên tai Giê-su Mẹ than.
3. Mẹ lặng chiêm ngắm Con ngủ bên lòng. Mắt chẳng còn ngó Mẹ khi con mỉm cười. Dầu vậy hơi thở con như lửa nồng. Yêu đương nung đốt Mẹ thôi.
4. Dịu ngọt khôn ví chứa chan tâm hồn. Lúc ẵm bồng Chúa Mẹ tha thiết áp lòng. Kìa Mẹ yêu Chúa ai hiểu cho cùng. Trên Con Thiên Chúa Mẹ hôn.
5. Sự lạ chiêm ngắm Con Chúa thiên đàng. Tôi vẫn hờ hững dạ không chút mến Người. Còn Mẹ bên Chúa như lửa sáng ngời. Yêu đương Thiên Chúa tình thương.
6. Cùng Mẹ bên Chúa tôi xin sấp mình. Tôi chỉ còn khát được theo Chúa suốt đời. Toại nguyện là lúc mến yêu hết tình. Giê-su êm ái lòng tôi.