Latest in Tech

ĐÊM THÁNH VÔ CÙNG - Franz Gruber - Hùng Lân

1. Đêm Thánh vô cùng! Giây phút tưng bừng. Đất với trời xe chữ đồng. Đêm nay Chúa Con Thần Thánh tôn thờ. Canh khuya giáng sinh trong chốn hang lừa. Ơn châu báu không bờ bến. Biết tìm kiếm của chi đền!
2. Ôi Chúa Thiên Đàng! Cảm mến cơ hàn. Nhắp chén phiền vương phong trần. Than ôi Chúa thương người đến quên mình. Bơ vơ chốn quê nhà lúc sinh thành. Ai ham sống trong lạc thú. Nhớ rằng Chúa đang đền bù!
3. Tinh tú trên trời, sông núi trên đời. Với thánh thần mau kết lời. Cao rao Hóa Công đã khéo an bài. Sai Con hiến thân mong cứu nhân loài. Hang chiên, máng rêu tạm trú. Bốn bề tuyết sương mịt mù!