Latest in Tech

NOEL VỀ - Lm. Nguyễn Duy

1. No-el về, No-el về nhạc yêu thương vang réo rắt trời mơ. No-el về, No-el về vạn ý thơ vang lên khắp trần gian. No-el về, No-el về cả trần gian dạt dào ơn Thiên Chúa. Chúa xuống trần đem an bình niềm ước mơ muôn dân đang đợi trông. ĐK. Nào cùng hát lên bài ca mừng giáng sinh trong đêm say hồng ân ôi yêu thương tràn lan Chúa đến trong trần gian.
2. Đêm an bình đêm hy vọng Ngài tặng ban cho nhân thế niềm tin. Chúa giáng trần ôi nhiệm mầu nào có ai hiểu được thấu tình sâu. Qua bao đời muôn con người hằng đợi trông nguồn tình yêu cứu thế. Nay con người đã thấy rồi: Một Bé Thơ chính Chúa đã tặng ban.
3. Say ân tình con nghiêng mình thờ lạy Chúa bên hang đá nhỏ xinh. Cho con hiểu giữa cảnh đời dù đổi thay luôn son sắt niềm tin. Xin soi đường như sao lạ dìu con đi về trời cao yêu dấu. Tri ân Ngài đã xuống trần để dẫn con lên Quê Hương trường sinh.
***** Noel Về