Menu


THẤY ƠN CỨU ĐỘ (Tv 97) – Nguyễn Duy

ĐK: Toàn cõi đất này, cõi đất này đã nhìn thấy Ơn cứu độ Ơn cứu độ của Chúa chúng ta. 
1. Hãy hát lên ca mừng, mừng Chúa một bài ca mới. Vì này Chúa đã làm biết bao kỳ công. Người chiến thắng nhờ bàn tay hùng mạnh. Nhờ cánh tay chí thánh của Người. 
2. Kìa Chúa đã biểu lộ hồng ân cứu độ. Người ban mặc khải đức công minh Người trước mặt ngàn dân. Người đã nhớ lòng từ bi quảng đại Ngài hứa ban cho Ít-ra-en muôn đời. 
3. Đàn tấu lên khúc nhạc mừng Chúa tiếng hạc cầm dịu êm. Dìu dặt lướt theo hạc cầm véo von giọng hát. Kèn hãy tấu hoà cùng tiếng tù và. Mừng Thánh Vương Cứu Chúa giáng trần. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, Alleluia. Ngày Thánh đã dọi ánh sáng trên chúng ta hỡi muôn dân hãy đến thờ lạy Chúa. Vì hôm nay ánh sáng chan hoà đã (a) toả xuống trên địa cầu. Alleluia, Alleluia.
***  Imprimatur: 22.8.2007 - TGP. Sài Gòn (Xanh Trời Noel & Hoan Ca Phụng Vụ)