Menu

HÁT MỪNG THIÊN CHÚA (Tv 95) – Nguyễn Duy

Đ.C: Hôm nay Đấng Cứu Thế đã giáng sinh cho chúng ta. Người là Đức Ki-tô Chúa chúng ta. 
1. Hát lên mừng Thiên Chúa một bài ca mới, Hát lên mừng Chúa đi toàn thể địa cầu. Hát lên mừng Thiên Chúa hát mừng Thiên Chúa, Hát lên mừng Thánh Danh chúc tụng Thánh Danh. 
2. Hãy loan truyền thế giới Hồng ân cứu rỗi, Kể cho đời biết đi Thiên Chúa vinh hiển. Nói cho mọi dân nước những kỳ công Chúa, Cất cao lời hát mừng Ơn Người cứu ta. 
3. Hãy tưng bừng ca múa trời mới đất mới, Biển hãy gầm hãy vang, cùng muôn hải vật. Hãy hoan hỉ đồng xanh thơm lừng hoa trái, Chúa sẽ ngự đến đây xét xử thế gian. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, Alleluia. Ta báo cho anh em một tin vui mừng. Hôm nay Đấng Cứu Thế, hôm nay Đấng Cứu Thế là Đức Ki-tô đã giáng sinh cho chúng ta. Alleluia, Alleluia.
***  Imprimatur: 22.8.2007 - TGP. Sài Gòn (Xanh Trời Noel & Hoan Ca Phụng Vụ)