Menu

SỰ SÁNG CHIẾU SOI (Tv 96) – Nguyễn Duy

ĐK: Hôm nay Sự Sáng đã rạng soi toả chiếu khắp gần xa, và Chúa giáng sinh làm người cho chúng ta. 
1. Hỡi địa cầu hãy nhảy mừng vui lên nào ngàn muôn hải đảo. Hãy nghe nào trời xanh loan truyền sự công minh Chúa, và hết mọi dân được thấy vinh quang Ngài. 
2. Chúa chiếu dọi ánh sáng Ngài trên những kẻ hiền đức chính trực. Chúa cho kẻ lòng ngay hoan hỉ ở bên nhan Chúa, nào hãy mừng vui cảm mến Uy Danh Ngài. 
3. Hỡi nhân trần hãy vui mừng: Chúa chiếu toả nguồn quang minh Ngài. Khắp nhân loại lầm than u hoài được ơn cứu rỗi, ngày mới bừng lên vì Chúa đến nơi rồi.
***  Imprimatur: 22.8.2007 - TGP. Sài Gòn (Xanh Trời Noel & Hoan Ca Phụng Vụ)