Menu


THÁNH VỊNH 96 (Lễ Rạng Đông) – Kim Long

Đáp: Hôm nay ánh sáng chiếu toả trên chúng ta, vì Chúa đã giáng sinh cho chúng ta. 
1. Chúa làm Vua trái đất hãy nhảy mừng, ngàn quần đảo reo vui. Công minh Chúa vang cung trời. Muôn dân ngắm nhìn tận tường ánh Thánh Nhan. 
2. Sáng bừng lên chói lói chiếu kẻ lành, ngời rạng kẻ công minh. Nơi Nhan Chúa hãy vui mừng. Ai luôn chính trực hãy cảm mến Thánh Danh.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, Alleluia. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. 
Và bình an dưới thế cho người thiện tâm. Alleluia, Alleluia.
***  Imprimatur: 15.11.2005 - GP. Phú Cường (TVĐC)