Menu


THÁNH VỊNH 88 (Vọng Giáng Sinh) – Kim Long

Đáp: Con sẽ ca tụng tình thương của Chúa đến muôn đời. 
1. Lập giao ước với người Ta đây tuyển chọn, Thề hứa cùng Đa-vít tôi trung rằng: dòng dõi của ngươi bền vững mãi vì Ta muốn xây dựng đến thiên thu, muốn thiết lập củng cố ngai vàng ngươi muôn đời. 
2. Thật vinh phúc, dân nào tung hô ca ngợi, Lạy Chúa, Ngài soi ánh Tôn Nhan để họ tiến đều lên. Nhờ biết rõ được Danh Chúa, suốt ngày sẽ hân hoan. Bởi vì Ngài công chính khiến họ hiên ngang hoài. 
3. Từ muôn thuở muôn đời Ta yêu thương người, và sẽ hằng luôn giữ kiên trung lời kết ước cùng người. Và Chúa phán: Này Ta sẽ thương người đến muôn năm, Sẽ giữ hoài giao ước với người luôn khôn rời.
***  Imprimatur: 15.11.2005 - GP. Phú Cường (TVĐC)