Latest in Tech

THÁNH VỊNH 95 (Lễ Đêm) – Lm. Huy Hoàng

ĐK: Hôm nay Đấng Cứu Độ đã giáng sinh cho chúng ta. Người là Đức Ki-tô Chúa chúng ta. 
1. Hát lên mừng Chúa một bài ca mới. Hát lên mừng Chúa hỡi toàn thể địa cầu. Hát lên mừng Chúa tiếng đàn vang lên. Hát lên mừng Chúa chúc tụng Thánh Danh. 
2. Phúc ân độ thế ngày ngày loan báo. Nói cho vạn quốc biết vinh hiển của Người. Hãy loan truyền đi đến cùng muôn nơi. Các dân đều hay bao kỳ công Người. 
3. Đất mau nhảy múa, trời nào vui hát. Biển vang gầm lên với ngàn tiếng hải vật. Các cây rừng với nương đồng hoan ca. Chúa thương trần thế ôi tình thiết tha. 
4. Hãy ca mừng Chúa vì Người ngự đến. Chúa nay ngự đến xét xử hết gian trần. Chúa xét xử dân với sự công minh. Chúa xét xử dân theo lòng chính ngay.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaTa báo cho anh em một tin mừng: "Hôm nay, Đấng Cứu Thế, Chúa chúng ta, đã giáng sinh cho chúng ta." Alleiluia.