Menu


THÁNH VỊNH 88 (Vọng Giáng Sinh) - Minh Tâm

Đ: Tình thương Chúa đời đời con ca tụng. 
1. Lập giao ước với Người Ta tuyển chọn, Ta đã thề hứa cùng tôi trung Đa-vít: Này dòng dõi ngươi. Bền vững mãi vì Ta đã đắp xây nên và này ngai báu được dựng xây bao đời. 
2. Thật vinh phúc dân nào biết tôn thờ, Thiên Nhan Người giúp họ được luôn hăng hái cùng thẳng bước tiến lên. Nhờ Danh Chúa họ sẽ được sống hiên ngang lòng đây hăng hái mạnh dạn đi theo Người. 
3. Nào tiến lên ca tụng hát vang lời: Chính Chúa là Thân phụ lòng tôi tôn kính là tảng đá độ trì. Người trung tín hằng giữ trọn ước giao xưa một niềm nhân ái và rộng thương chở che.
***  Imprimatur: 07.10.2003 - TGP. Sài Gòn