Menu


THÁNH VỊNH 88 (VGS) – Lm. Huy Hoàng

ĐK: Lạy Chúa, tình thương Chúa con mãi ca tụng đến muôn đời. 
1. Xưa Chúa phán rằng: "Ta ước giao cùng người Ta tuyển chọn. Ta đã thề cùng Đa-vít, nghĩa bộc Ta. Dòng dõi ngươi, Ta thiết lập tới muôn ngàn đời. Và dựng xây ngai vàng ngươi đến muôn thế hệ." 
2. Vinh phúc dân nào luôn biết khen ngợi tụng ca Chúa Trời. Ngài soi tỏ từ nhan thánh, dẫn họ đi. Nhờ được nghe Danh Thánh Ngài, họ sướng vui mọi ngày. Họ được hiên ngang bởi Ngài công chính và thánh thiện. 
3. Người sẽ thưa rằng: "Ngài chính Cha của con suốt đời. Là Chúa Trời, là núi đá cứu độ con". Ngàn đời Ta yêu dấu Người mãi không đổi dời. Và thành tín giữ lời giao ước luôn với Người.  
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaNgày mai tội trần gian sẽ được xóa bỏ và Đấng Cứu Thế sẽ ngự trị trên chúng ta. Alleluia.