Latest in Tech

THÁNH VỊNH 96 (Rạng Đông) – Lm. Huy Hoàng

ĐK: Hôm nay, ánh sáng đã chiếu toả trên chúng ta và Chúa đã giáng sinh cho chúng ta. 
1. Chúa là Vua hiển trị. Hỡi địa cầu nào hãy mừng vui, cùng vui lên hải đảo muôn ngàn. Công minh Chúa vang dội khắp cung trời, mọi dân tộc nhìn xem vinh hiển Ngài. 
2. Sáng bừng lên chiếu dọi cho kẻ lành và những người ngay, làm hân hoan rạng rỡ tôi hiền. Nơi nhan Chúa vui mừng hỡi ai ngay lành, nào cảm tạ Chúa ai luôn chính trực.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaVinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Và bình an dưới thế cho loài người Chúa thương. Alleiluia.