Latest in Tech

HÃY ĐÓN NHẬN NHAU – Anphong Hoan

ĐK: Anh em hãy đón nhận nhau như là chính Đức Ki-tô đã thương tình đón nhận anh em. Bên nhau hạnh phúc tràn dâng, sớm hôm cùng phụng sự Thiên Chúa, sống chan hoà tình anh em keo sơn đậm đà. 
1. Ngọt ngào thay! Ôi tốt đẹp thay anh em ta được sống vui vầy bên nhau! Như dầu quý xưa từng đổ trên đầu, chảy tràn trên áo chầu A-ron. Như sương mai từ đỉnh Khe-mon toả trên đồi núi Si-on lan tràn. Tình anh em nồng nàn trao nhau mãi luôn nhờ ơn thánh Chúa như mưa ngàn. 
2. Tình đệ huynh son sắt bền lâu, luôn bên nhau tìm Chúa đêm ngày không ngơi. Luôn rộn tiếng reo cười, sống trên đời cùng dựng xây Nước Trời mai sau. Luôn bên nhau vượt những thương đau, tình yêu vượt thoát gian nan ưu sầu. Dìu nhau trên nẻo đường dương gian tiến mau, đường đi có Chúa luôn song hành. 
3. Trọn niềm vui khi đón nhận nhau trong tin yêu, hạnh phúc thay đời đan tu: khi lặng lẽ chiêm niệm, lúc vang hoà từng lời kinh êm đềm ngân vang. Ca khen danh cực thánh uy linh, quyền năng của Chúa quang vinh vô cùng. Tình yêu thương lạ lùng do Thiên Chúa ban hằng luôn nối kết anh em mình.
***  Imprimatur: 13.5.2021 - TGP. Sài Gòn