Latest in Tech

DỆT KHÚC TRI ÂN – Anphong Hoan

ĐK: Đây là đền thánh Đấng Tối Cao, ta nhanh chân cùng nhau tiến vào, cùng nhau tiến vào trong niềm hân hoan, lòng tràn đầy hân hoan. Tán tụng hồng ân Chúa bao năm qua, muôn ơn lành rộng thương ban xuống giống như mưa nguồn, để đoàn con sống vui yên hàn.
1. Bước chân nhịp nhàng, miệng hoà vang theo muôn cung đàn, tiến vào nhà Chúa như đoàn dân đi vào Đất Hứa. Khúc ca tạ ơn xin dâng lên, chúc tụng ngợi khen Chúa nhân hiền từ giờ đây ngàn thu muôn kiếp không bao giờ quên. 
2. Nói sao nên lời vì tình thương bao la muôn đời, Chúa hằng chở che cho đoàn con trên đường dương thế. Chúa cho đoàn con luôn tin yêu, Chúa đổ hồng ân xuống thêm nhiều, cùng đoàn con dựng xây thế giới sáng trong tình yêu. 
3. Sướng vui vô cùng, này đoàn con say sưa ca mừng, Chúa hằng rộng thương sai đoàn con đi làm nhân chứng. Rắc gieo tình thương như sương sa, mong người người luôn sống an hoà, nhà nhà ca ngợi Danh Thánh Chúa âm vang gần xa..
***  Imprimatur: 13.5.2021 - TGP. Sài Gòn