Latest in Tech

ÁNH SÁNG MUÔN DÂN – Anphong Hoan

ĐK: (Này Ta đặt con) Này Ta đặt con làm ánh sáng muôn dân (soi rọi muôn dân). để con mang ơn cứu độ của Ta đến tận cùng trái đất. 
1. Vì yêu thương con được kêu mời làm linh mục của Chúa, người đem ánh sáng Tin Mừng soi rọi thế gian. Tuy thân con mọn hèn lỗi tội nhưng ân thiêng Chúa rất cao vời, Ngài thương con Ngài chọn con, sai con nên chứng tá giữa đời. 
2. Thật linh thiêng ôi đời linh mục: hằng rao truyền chân lý, ngày đêm thánh hoá muôn người theo lời Phúc Âm; Đem yêu thương chữa lành oán thù, đem tin vui đến chốn lao tù, ủi an bao kẻ buồn lo, chăm nom ai yếu đuối dại khờ. 
3. Nguyện cho con trung thành đến cùng là linh mục của Chúa, nhiệt tâm dấn bước không ngừng Tin Mừng rắc gieo. Xin cho con trở thành khí cụ mang ân thiêng Chúa đến gian trần, và cho con giữ lòng son, nên như men muối ướp mặn đời.
***  Imprimatur: 13.5.2021 - TGP. Sài Gòn