Latest in Tech

CHỈ LÀ PHÙ VÂN – Anphong Hoan

1. Phù vân chỉ là phù vân! Muôn sự trên đời đều là phù vân! Hoa kia sớm nở, chiều đến đã vội tàn, Mây kia giăng trời, hội tụ rồi biến tan. Trần gian không gì là tươi mới: cái mới bây giờ đã từng có hôm qua. Đâu phải muôn sự ngày hôm nay mới có: cái có lúc này đã từng có từ xưa. 
ĐK: Chỉ một mình Chúa, Đấng đã có từ ngàn xưa, bây giờ đang hiện hữu và hằng sống đến muôn đời. Siêu vượt thời gian, siêu vượt không gian... Chính Chúa đưa con xa khỏi đời phù vân. 
2. Ngược xuôi kiếp người nổi trôi. Thân phận con người một đời ngược xuôi. Lao công khó nhọc, lệ rơi trong cuộc đời, công danh kiếm tìm rồi ra cũng thế thôi. Hồng nhan mau tàn tựa sương khói, Môi son yêu kiều phai nhạt giữa phong sương. Trong kiếp con người thoả bao nhiêu vui sướng? Ngay phút xa đời mang ngàn nỗi sầu vương. 
3. Nổi trôi giữa giòng phù vân, bao người xa dần nguồn mạch bình an: Tham lam, sân hận, cuồng si trong hồng trần; bưng tai khước từ lời gọi mời dấn thân... Người ơi sinh vào đời tay trắng, đến lúc ra đi tay rồi cũng trắng tay! Mang kiếp tro bụi vùi chôn trong thế giới, trông hướng lên trời mong hạnh phúc chẳng vơi.
***  Imprimatur: 13.5.2021 - TGP. Sài Gòn