Latest in Tech

ÂN SỦNG CHÚA – Anphong Hoan

ĐK: Ôi ân sủng Chúa vĩ đại thay diệu vời thay, ban xuống trên con mọi ngày! Tình yêu ôi bao la cao quý, cho đời con luôn an vui thái hoà, cho tâm hồn thanh thoát nở hoa. 
1. Tình yêu Thiên Chúa mênh mang như biển Thái Bình. Tình yêu Thiên Chúa như vầng trăng sáng lung linh. Ngài ban xuống ơn an bình gìn giữ trong ân tình. Suốt cuộc đời con cảm mến tri ân Chúa Cả huyền linh. 
2. Nguyện dâng lên Chúa câu ca đan xen cung đàn, Trọn niềm cảm mến ân sủng Chúa đoái thương ban. Tựa chiên khát đang u buồn được Chúa ban suối nguồn, Chúa hằng chở che dìu dắt con đi bước đường bình an. 
3. Tựa như em bé an tâm trong tay mẹ hiền, Lòng con thư thái trong tình yêu Chúa vô biên. Ngài tha thứ muôn tội tình, gìn giữ con trung thành, Vững một niềm tin, cuộc thế truân chuyên vẫn trọn lòng thanh..
***  Imprimatur: 13.5.2021 - TGP. Sài Gòn