Latest in Tech

ĐẾN TRÌNH DIỆN NGÀI – Anphong Hoan

1. Hôm nay con đến trước nhan Ngài sau một đời gian khó nơi trần ai. Hôm nay con đến trình diện Ngài, van xin Ngài ban bình an thư thái. Lạy Chúa Ngài là Chúa con, Ngài đừng để con phải khổ đau muôn đời! Xin vì lượng từ bi Chúa, xoá sạch tội con cho hưởng phúc quê Trời. 
ĐK: Giờ đây con về bên Chúa, chiêm ngưỡng tôn nhan Ngài, hưởng phúc vinh với Ngài. Quên đi ngày tháng nơi trần ai sống trong u hoài, đời đong đầy ngang trái. Chỉ mình Chúa nguồn hạnh phúc khôn vơi, Ngài toả chiếu muôn nơi, tình lớn lao cao vời. Con giờ này trình diện trước nhan Ngài, xin thương tình đón nhận hồn con! 
2. Bao năm con sống kiếp phong trần, luôn miệt mài thu tích mong giàu sang. Hôm nay con đến trình diện Ngài, mang theo gì chỉ là hai tay trắng. Lạy Chúa vì lòng xót thương, nguyện Ngài thứ tha, xin xoá bao tội tình! Cho dù phận con bất xứng, vẫn hằng cậy trông Chúa lượng thứ khoan hồng. 
3. Hôm nay Ngài đến đón con về sau một đời vui sống nơi trần gian. Hôm nay theo tiếng Ngài gọi mời, con an bình đi vào nơi tươi sáng. Hạnh phúc là được sống vui, được gần Chúa thôi, được hát ca muôn đời; Nhan Ngài rạng ngời tươi sáng chiếu toả hào quang sáng rực cõi Thiên Đàng.
***  Imprimatur: 13.5.2021 - TGP. Sài Gòn