Latest in Tech

ĐÂY ĐỀN THỜ CHÚA – Anphong Hoan

ĐK: Đây đền thờ Chúa đứng kiên cường vượt các non cao, vươn mình uy nghi giữa núi đồi. Dân dân lũ lượt đưa nhau tới, nước nước dập dìu kéo nhau đi, rằng: ta đi về nào mau đi về nhà Thiên Chúa, Người dạy ta biết lối của Người. 
1. Từ Si-on thánh luật nay ban xuống, từ Giê-ru-sa-lem có lời Thiên Chúa phán truyền. Rằng: Người đứng làm trọng tài cho mọi quốc gia, và Người phân xử công minh cho các dân tộc. 
2. Về nơi đây dân hiệp nhau cung chúc, cùng hân hoan ca vang: Chúa là Thiên Chúa chính trực. Này bệ ngai rồng Người ngự uy quyền biết bao! Đoàn người quy tụ bên nhau thương mến dâng trào. 
3. Nhờ công lao bao người cùng chung sức, dựng xây nơi linh thiêng Chúa Trời đến với dân Người. Ngày ngày vang lời nguyện cầu Chúa đổ thánh ân phù trì ai từng chung xây nơi thánh thiêng này. 
4. Bình an thay nơi này nhà Thiên Chúa! Hồng ân tuôn như mưa biết làm sao nói cho vừa! Người người nay được thoả lòng bao ngày ngóng trông, tình Ngài trải rộng mênh mông đến với muôn lòng.
***  Imprimatur: 13.5.2021 - TGP. Sài Gòn